تغییرات محصولات

لیست تغییراتی که در این صفحه مشاهده کنید،توسط خود تیم لرن دی ال روی محصولات اعمال شده است.

برای مشاهده بروزرسانی محصولات بر اساس نسخه های منتشر شده به صفحه بروزرسانی ها مراجعه کنید.


لیست تغییرات صورت گرفته در نسخه ۷.۱ قالب Avada :

 1. اضافه شدن فارسی سازی اعداد در فونت ایران سنس و ایران یکان قالب
 2. فارسی سازی بخش فرم ساز اضافه شده در قالب آوادا
 3. فارسی سازی افزونه نام تجاری قالب به صورت کامل

لیست تغییرات صورت گرفته در نسخه ۲.۲.۱ قالب Puca :

 1. اضافه شدن فارسی سازی اعداد در فونت ایران سنس قالب
 2. فارسی سازی بخش راه اندازی سریع قالب
 3. رفع مشکل فونت فارسی در این  قالب

لیست تغییرات صورت گرفته در نسخه ۲.۰.۰ افزونه YITH WooCommerce Recovered Abandoned Cart :

 1. بازنویسی و بروزرسانی زبان فارسی با توجه به تغییرات این افزونه
 2. تهیه مستندات و تصاویر از بخش های مختلف با تغییر کلی رابط کاربری این افزونه

لیست تغییرات صورت گرفته در نسخه ۴.۱.۰ افزونه The Plus Addons for Elementor :

 1. نسخه رایگان افزونه هسته اضافه شده در این نسخه توسط لرن دی ال به صورت کامل بومی سازی شد.
 2. زبان فارسی نسخه حرفه ای بازنویسی و بروزرسانی شد.
 3. مستندات و تصاویر از نسخه جدید این افزونه تهیه و در سایت قرار گرفت.