کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول

9

این کتاب تمام مطالب لازم را برای یک درس متعارف حساب دیفرانسیل و انتگرال که در سه نیمساله یا چهار ترم سه ماهه به دانشجویان سالهای اول و دوم عرضه می شود،دربردارد.پیشنیاز آن آشنایی با جبر و مثلثات در حد معمولی است ولی برای یادآوری،فصل اول با مرور مختصری بر مختصات،خطها،تابعها و نمودارها آغاز شده است،در فصل دوم نیز مروری بر مثلثات شده است.

در این ویرایش کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی،مفیدترین ویژگیهایی که ویرایشهای قبلی از نظر خوانندگان داشته اند محفوظ می باشد.با این حال این ویرایش یکی از جامعترین تجدیدنظرها در تاریخ سی ساله این کتاب هم در صورت و هم در محتوا به عمل آمده است.

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول

سرفصل های کتاب :

 • آهنگ تغییر تابع
 • مشتق
 • کاربرد مشتق
 • انتگرال گیری
 • کاربردی انتگرال معین
 • تابع های متعالی
 • روش های انتگرالگیری
 • مقاطع مخروطی و سایرخمهای مسطح
 • تابع های هیپربولیک
 • دنباله های نامتناهی و سریهای نامتناهی
 • سریهای توانی

 

اطلاعات کتاب

زبان کتاب : فارسی

نویسندگان : جرج توماس،راس فینی

ترجمه : مهدی بهزاد،سیامل کاظمی،علی کافی

ناشر : مرکز نشر دانشگاهی تهران

حجم کتاب : ۲۵ مگابایت

اسماعیل یک مدرس و نویسنده خلاق است،همچنین مدیر و توسعه دهنده لرن دی ال

ما از شنیدن دیدگاه های شما خوشحال خواهیم شد

دیدگاه شما