مجموعه کتاب های آموزش MSDN

5

شرکت مایکرووسافت دارای زبان برنامه نویسی تحت وب اختصاصی با عنوان ASP.NET می باشد.برای برنامه نویسی همیشه نیاز به یک ابزار یا IDE برای برنامه نویسی می باشد.Microsoft Visual Studio یک ابزار برای برنامه نویسی حرفه ای و مخصوصا برنامه نویسی تحت وب می باشد.

در این میان MSDN که مخفف کلمات Microsoft Developer Network به شما کمک می کند که هرچه بهتر بتوانید از نرم افزار ویژوال استودیو استفاده کنید.MSDN به شما کمک میکند که در نرم افزار Visual Studio بهترکدنویسی کنید و در نوشتن توابع و دستورات برنامه نویسی کمک می کند.

مجموعه کتاب های آموزش MSDN

مجموعه کتاب های آموزش MSDN

 

لیست کتاب های موجود در این مجموعه شامل زیر می باشد :

VB.NET – Module 9_Developing Components in Visual Basic .NET
VB.NET – Module 5_Object-Oriented Programming in Visual Basic .NET
VB.NET – Module 2_Development Environment Features
ASP.NET – Introduction to Microsoft ASP.NET
ASP.NET – Introduction
ASP.NET – Module 1_Working with Microsoft ASP.NET
ASP.NET – Module 2_Using Web Controls
ASP.NET – Module 3_Using Microsoft ADO.NET to Access Data
ASP.NET – Module 4_Separating Code from Content
ASP.NET – Module 5_Using Trace in Microsoft ASP.NET Pages
ASP.NET – Module 6_Using Web Services
ASP.NET – Module 7_Creating a Microsoft ASP.NET Web Application
CSharp – Appendix A_Resources for Further Study
CSharp – Introduction
CSharp – Module 1_Overview of the Microsoft .NET Platform
CSharp – Module 3_Using Value-Type Variables
CSharp – Module 4_Statements and Exceptions
CSharp – Module 5_Methods and Parameters
CSharp – Module 6_Arrays
CSharp – Module 7_Essentials of Object-Oriented Programming
CSharp – Module 8_Using Reference-Type Variables
CSharp – Module 9_Creating and Destroying Objects
CSharp – Module 10_Inheritance in C#
CSharp – Module 11_Aggregation Namespaces and Advanced Scope
CSharp – Module 12_Operators Delegates and Events
CSharp – Module 13_Properties and Indexers
CSharp – Module 14_Attributes
VB.NET – Introduction
VB.NET – Module 1_Overview of the Microsoft .NET Platform
VB.NET – Module 3_Language and Syntax Enhancements
VB.NET – Module 4_Object-Oriented Design for Visual Basic .NET
VB.NET – Module 6_Using Windows Forms
VB.NET – Module 8_Using ADO .NET
VB.NET – Module 10_Deploying Applications
VB.NET – Module 11_Upgrading to Visual Basic .NET
VB.NET – Programming with Microsoft Visual Basic.NET_Delivery Guide

 

اطلاعات کتاب

زبان کتاب : انگلیسی ساده و روان

حجم کتاب : 15 مگابایت

سطح کتاب : متوسط و حرفه ای

تعدا کتاب : 37 کتاب

اسماعیل فدائی

اسماعیل یک مدرس و نویسنده خلاق است،همچنین مدیر و توسعه دهنده لرن دی ال

ما از شنیدن دیدگاه های شما خوشحال خواهیم شد

دیدگاه شما

لرن دی ال
Logo
Shopping cart