متاسفیم در حال حاضر تخفیف فعالی نداریم،ولی به زودی تخفیف ارائه خواهیم داد.