آموزش خط فرمان
آموزش مقدماتی Netstat
Deal
دوره آموزش جمع آوری اطلاعات از طریق Netstat Netstat یک ابزار خط فرمان سیستم عامل ویندوز و لینوکس می باشد،که با استفاده از آن می توان اطلاعاتی را پیرامون یک شبکه بدست آورد.اطلاعاتی همچون : وضعیت ...