آموزش رایانش ابری
آموزش Cloud Security در محاسبات ابری موسسه Lynda
Deal
رایانش ابری به معنای استفاده از تکنولوژی نرم افزار های کامپیوتر مبتنی بر وب ،که امروزه شرکت های بزرگ دنیا همچون گوگل،مایکروسافت و آمازون این زیرساخت را در اختیار جهان قرار داده اند.در این دوره هم ...