آموزش فیسبوک
پیوستن به یک اجتماع جهانی، با آموزش ساخت اکانت فیسبوک
Deal
آموزش ساخت اکانت فیسبوک : شاید برای خیلی از افراد، فیسبوک، اولین شبکه اجتماعی فراگیری بوده است، که در آن فعالیت کرده باشند. زمانی که هنوز گوشی های هوشمند، پا به عرصه نگذاشته بودند، وب سایت فیسبوک، با ...