آموزش نرم افزار Nero
مجموعه کتاب های آموزش نرم افزار Nero
Deal
Nero مشهورترین نرم افزار دنیا برای رایت CD و DVD است،نسل جدید این نرم افزار بسیارگسترده شده تا جایی که به مجموعه از نرم افزار های مختلف برای کار روی CD و DVD  تبدیل شدند. در این مجموعه کتاب های ...