آموزش کامپیوتر
کتاب معرفی کامپیوتر،اینترنت و وب
Deal
کتاب معرفی کامپیوتر،اینترنت و وب این کتاب پیرامون شامل مباحثی همچون کامپیوتر و همچنین دنیای وب می باشد،در 21 فصل به زبان فارسی و به صورت حرفه ای شما را با دنیای وب و کامپیوتر آشنا می کند.این کتاب ...