برچسب ها : آموزش IA

دوره آموزشی معماری اطلاعات یا IA

دوره آموزشی معماری اطلاعات یا IA

دوره آموزشی معماری اطلاعات یا IA که به صورت مقدمانی به این موضوع مهم در این دوره پرداخته شده است.این دوره پیرامون مواردی همچون چرا IA مهم است،Choreography چیست و دیگر مباحش متشرک در این موضوع صحبت می ...

مشاهده بیشتر