آموزش Metasploit
دوره آموزش متااسپلویت به زبان اصلی
Deal
دوره آموزش متااسپلویت به زبان اصلی (Metasploit) یک پروژه متن باز برای متخصصان امنیت اطلاعات می باشد.متااسپلویت یک سیستم قوی برای شناسایی آسیب و آسیب پذیری یک شبکه یا وب می باشد.این سیستم در سال 2003 ...