برچسب ها : آموزش network security

کتاب آموزش رمزنگاری و امنیت شبکه به زبان فارسی

کتاب آموزش رمزنگاری و امنیت شبکه به زبان فارسی

گوشه از مقدمه کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه ما در عصر اطلاعات زندگي ميکنيم. اهميت پاسداري از اطلاعات به عنوان ضرورتي گريزناپذير در زندگي امروزي تا حدي مطرح است که ميتوان گفت که اطلاعات، دارايي باارزشي ...

مشاهده بیشتر