برچسب ها : آنالیز gtmetrix
0
معرفی و کاربرد ابزار GTMetrix
Deal
یکی از مهمترین معیار های سنجش وب سایت ها سرعت سایت در هنگام بارگذاری است. برخی سایت ها تفاوت یک ثانیه در سرعت سایت می تواند هزاران دلار درآمد را ازبین ببرد و یا حتی اضافه کند. مقدار و میزان سرعت ...