اصول انتخاب نام دامنه
8 عامل مهم در انتخاب نام دامنه سایت
Deal
هنگامی که ما برای ایجاد یک وب سایت جدید کار می کنیم، معمولا با نام دامنه آن شروع می کنیم. من نمی گویم این بهترین کار برای شروع است. اما احتمالا می توانیم در این مرحله ابتدایی کار (بر روی چیزهایی ...