افزونه amp
پروژه AMP چیست و چه کاربردی دارد؟
Deal
استفاده روز افزون از اینترنت و فضای مجازی و افزایش بیشمار تعداد صفحات مورد استفاده، باعث شده راهکارهای ویژه و متفاوتی برای تسهیل استفاده از اینترنت و فضای مجازی اندیشیده شود. یکی از راهکارهای جدیدی ...