افزونه Easy Digital Downloads – Discounts Pro
بروزرسانی شده
افزونه Easy Digital Downloads-Discounts Pro – تخفیف حرفه ای EDD
Deal
9 ماه قبل

افزونه Easy Digital Downloads-Discounts Pro – تخفیف حرفه ای EDD

نسخه 1.4.9 - بروزرسانی 3 بهمن ماه 99
افزونه Easy Digital Downloads - Discounts Pro به شما برای پیاده سازی تخفیف های حرفه در افزونه فروشگاه ساز EDD کمک می کند.با استفاده از این افزونه می توانید مدیریت بهتر  و بیشتری روی بحش تخفیف سایت ...