الگوریتم فلوریدا 2 گوگل
بروزرسانی بزرگ الگوریتم Florida 2 گوگل + پادکست
Deal
پادکست بروزرسانی بزرگ الگوریتم Florida 2 گوگل گوگل به تازگی بروزرسانی وسیع روی الگوریتم هسته ای خود انجام داده که این بروزرسانی Florida 2 نام گرفته است که در این مقاله و پادکست قصد داریم ...