الگوریتم های گوگل
الگوریتم موش کور گوگل چیست و چه پیامدهایی در نتایج گوگل به دنبال دارد؟
Deal
الگوریتم های گوگل در واقع همان قوانین و قاعده هایی هستند که برای جلوگیری از سرگردانی کاربر و بهتر شدن نتایج جست و جو مد نظر قرار می گیرند. این قاعده ها به کاربر کمک می کنند تا زودتر به خواسته خود در ...
بروزرسانی بزرگ الگوریتم Florida 2 گوگل + پادکست
Deal
پادکست بروزرسانی بزرگ الگوریتم Florida 2 گوگل گوگل به تازگی بروزرسانی وسیع روی الگوریتم هسته ای خود انجام داده که این بروزرسانی Florida 2 نام گرفته است که در این مقاله و پادکست قصد داریم ...