الگوریتم Possum
الگوریتم موش کور گوگل چیست و چه پیامدهایی در نتایج گوگل به دنبال دارد؟
Deal
الگوریتم های گوگل در واقع همان قوانین و قاعده هایی هستند که برای جلوگیری از سرگردانی کاربر و بهتر شدن نتایج جست و جو مد نظر قرار می گیرند. این قاعده ها به کاربر کمک می کنند تا زودتر به خواسته خود در ...