امنیت شبکه
6
کتاب آموزش رمزنگاری و امنیت شبکه به زبان فارسی
2

گوشه از مقدمه کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه ما در عصر اطلاعات زندگي ميکنيم. اهميت پاسداري از اطلاعات به عنوان ضرورتي گريزناپذير در زندگي امروزي تا حدي مطرح است ...

لرن دی ال
Logo
Shopping cart