انتشارات Packt Publishing
مجموعه کتاب های برنامه نویسی و طراحی وب انتشارات packtpub
Deal
پکت (Packt) یکی از انتشارات بزرگ دنیا در زمینه نشر کتاب های الکترونیکی در حوزه IT است،این انتشارات در انگلستان قرار دارد و در زمینه تولید محتوای آموزشی ویدیویی و متنی فعالیت می کند. اگر شما هم در ...