انکرتکست یا Anchor Text
انکرتکست یا Anchor Text چیست؟
Deal
انکرتکست چیست؟ آیا معنای دقیق آن را می دانید؟ انکرتکست چه کاربردی دارد و در کجا استفاده می شود؟ ما قصد داریم شما را با کلمه ی انکرتکست و هم چنین مفهوم آن آشنا کنیم. در این مقاله ما راهنمایی های لازم ...