بازاریابی ایمیلی چیست
آموزش ساخت حساب کاربری سایت Sender و شروع ایمیل مارکتینگ
Deal
سایت Sender یکی از سرویس های بازاریابی ایمیلی و ایمیل مارکتینگ است که برای مشتریان تجارت و بازرگانی الکترونیکی خدماتی ارائه می دهد. تاسیس این شرکت به سال 2012 برمی گردد. ما در این مقاله آموزش ثبت ...