بازاریابی اینترنتی
ریتنشن مارکتینگ یا بازاریابی بازگشتی چیست؟ + پادکست
Deal
پادکست ریتنشن مارکتینگ یا بازاریابی بازگشتی چیست؟ ریتنشن مارکتینگ شکل جدیدی از بازاریابی است که در دنیای تجارت الکترونیک رواج پیدا کرده است. محوریت این نوع بازاریابی ایجاد رغبت در مشتریان است ...