بازیابی رمزعبور
حساسیت و خطرات بازیابی رمزهای عبور و راه حل ها
Deal
امروزه با گسترش اینترنت و فضای مجازی همه ی ما از حتی برای یکبار و یا برای یک اکانت از رمز عبور استفاده می کنیم.امنیت رمزهای عبور از اهمیت بالایی برخوردار هستند،که باید به آن توجه ویژه داشت. در این ...