بخش Overview در Acquisition
معرفی و آموزش بخش Acquisition در گوگل آنالیتیکس
Deal
Acquisition در گوگل آنالیتیکس یکی از بخش های بسیار مهم است که می تواند به شما نشان دهد کدام ویژگی های سایت شما می تواند موجب شود کاربران بیشتری برای بازدید از سایت به آن مراجعه نمایند. دانستن این ...