بروزرسانی الگوریتم گوگل
بروزرسانی بزرگ الگوریتم Florida 2 گوگل + پادکست
Deal
پادکست بروزرسانی بزرگ الگوریتم Florida 2 گوگل گوگل به تازگی بروزرسانی وسیع روی الگوریتم هسته ای خود انجام داده که این بروزرسانی Florida 2 نام گرفته است که در این مقاله و پادکست قصد داریم ...
بروزرسانی هسته الگوریتم گوگل
Deal
گوگل به تازگی بروز رسانی و در هسته الگوریتم خود انجام داده است ما که خبری از جزئیات این بروزرسانی از طرف این شرکت طبق معمول گذشته تعلام نشده و باید منتظر تغییرات این بروزرسانی باشیم. این خبر در یکی ...