بروزرسانی گوگل
بروزرسانی هسته الگوریتم گوگل
Deal
گوگل به تازگی بروز رسانی و در هسته الگوریتم خود انجام داده است ما که خبری از جزئیات این بروزرسانی از طرف این شرکت طبق معمول گذشته تعلام نشده و باید منتظر تغییرات این بروزرسانی باشیم. این خبر در یکی ...