تاثیر تگ H2 در سئو سایت
تگ H2 چیست و چه کاربرد ی در سئو سایت دارد ؟
Deal
تگ H2 در سایت را می توان چند بار در درون محتوا استفاده کرد و در واقع تیتر اصلی محتوای ما می باشد و دیگر تگ ها در واقع زیر مجموعه ی تگ H2 می باشند . تگ H2 باعث نظم در محتوا و دادن شکل به ساختار آن می ...