تاثیر Rich snippets رو سئو سایت
Rich snippets کلید طلایی در سئو ۲۰۱۹
Deal
یکی از مهم ترین مواردی که می تواند در وضعیت سئو سایت اثرگذار باشد محتواها و داده های موجود در سایت است. روش هایی برای کمک به موتور های جستجو برای درک صحیح داده های موجود در سایت وجود دارد که یکی از ...