تداخل افزونه ها در وردپرس
بررسی و پیدا کردن تداخل در افزونه و قالب های وردپرس
Deal
تداخل افزونه ها در وردپرس : وردپرس در نسخه جدید تغییرات گسترده‌ای را داشته و با توجه به پیشرفت وردپرس روز به روز این تغییرات گسترده تر و بیشتر خواهند شد با توجه به موضوع تغییرات در هسته وردپرس ، ...