برچسب ها : تنظیمات سرچ کنسول گوگل

بخش Settings در ابزار سرچ کنسول گوگل

بخش Settings در ابزار سرچ کنسول گوگل

Settings همانطور که از نام آن پیداست بخش تنظیمات ابزار سرچ کنسول است که در این بخش شما می توانید حساب سرچ کنسول خود را شخصی سازی کنید. هر چند در حال حاضر گوگل در این بخش امکانات خاص را در اختیار ما ...

مشاهده بیشتر