تگ canonical
تگ canonical و موارد استفاده از آن کدام اند؟
Deal
با استفاده از تگ canonical می‌توان به موتورهای جستجو گر اعلام نمود که محتوای استفاده شده در صفحه جاری به هیچ وجه کپی نیست بلکه در واقع محتوای اصلی در صفحه دیگر در سایت وجود دارد. استفاده درست و ...