قالب مدیریت bootstrap
Stack – قالب مدیریتی HTML طراحی شده با Bootstrap 4
Deal
قالب Stack یک قالب مدیریتی ساخته شده به زبان HTML و Bootstrap 4 است که در این قالب همچنین از زبان قدرتمند Angular هم استفاده شده است با استفاده از این قالب شما می توانید یک سیستم مدیریت خیلی پیشرفته ...
Admin Press – قالب مدیریتی HTML5
Deal
قالب مدیریتی Admin Press به شما برای پیاده سازی یک پنل مدیریت برای وب سایت های پویا کمک می کند،این قالب با استفاده از تکنولوژی HTML5 و CSS3 طراحی و اجرا شده است.که در کدنویسی جلوه بصری این قالب از ...