مجموعه کتاب Rockable Press
مجموعه ۹ کتاب برنامه نویسی و کسب کار از Rockable Press
Deal
مجموعه ۹ کتاب عالی پرمیوم  از Rockable Press که در زمینه های مختلف برنامه نویسی،کسب وکار،طراحی وب سایت می باشد.هرکتاب از این مجموعه همراه پروژه های آموزش داده شده در کتاب است. معرفی دوره : این ...