موفقیت در کسب و کار
کارآفرین موفق : روش های بهبود کسب و کار
Deal
کارآفرینی با توجه به بازار کار امروز یک امر حیاتی برای اقتصاد هر کشور می باشد،که دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه برای اینکه بتوانند به یک کارآفرین موفق تبدیل شوند،باید با مفاهیم و روند درست ...