وردپرس نسخه 5.1
ویژگی WSOD در نسخه ۵.۱ وردپرس و آسیب پذیری آن
Deal
نسخه 5.1 وردپرس که قرار است در بهار پیش رو به صورت رسمی عرضه شود همراه با تغییراتی است که یکی از این تغییرات اضافه شدن ویژگی امنیتی WSOD است،دراین ویژگی که مخفف White Screen Of Death است به معنای ...