پرجستجوترین واژه های گوگل
پرجستجوترین واژه های موتور جستجوی گوگل در سال ۲۰۱۹
Deal
پرجستجوترین واژه های موتور جستجوی گوگل : روز های پایانی سال 2019 بود که گوگل طی اطلاعیه ای فهرست پرجستجوترین واژه های موتور جستجوی گوگل در سال ۲۰۱۹ را منتشر کرد.این اقدام گوگل تقریبا در هر سال صورت ...