پرسونای مخاطب
0
پرسونای مشتری چیست و چگونه تعریف می شود؟
6

پرسونای مشتری یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در مباحث بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد. توجه به پرسونای مشتری به معنای شناخت بهتر از ویژگی های اخلاقی ...

مشکلاتت توی انجمن لرن ال مطرح کن مشاهده انجمن
+
لرن دی ال
Logo
Shopping cart