برچسب ها : کارآفرینان

استفاده از Twitter برای کسب و کار و کارآفرینان

استفاده از Twitter برای کسب و کار و کارآفرینان

شبکه های اجتماعی امروزه نقش مهمی در کسب و کارها دارند و استفاده از این شبکه ها به شیوه درست و علمی برای افزایش رونق کسب و کار امر مهمی است.شبکه ی اجتماعی Twitter یکی از شبکه های اجتماعی بزرگ ...

مشاهده بیشتر