کتاب آموزش امنیت شبکه
کتاب فارسی هکرقانونمند CEH v9
Deal
یکی از معروف ترین و کاربردی ترین مدارک امنیت،مدرک CEH یا مدرک تخصصی هکرهای قانومند است.مدرک CEH مدرکی امنیتی به منظور ارزیابی مهارت افراد در برقراری امنیت سیستم ها و شبکه های سازمانی و نیز کمک به ...
کتاب آموزش رمزنگاری و امنیت شبکه به زبان فارسی
Deal
گوشه از مقدمه کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه ما در عصر اطلاعات زندگي ميکنيم. اهميت پاسداري از اطلاعات به عنوان ضرورتي گريزناپذير در زندگي امروزي تا حدي مطرح است که ميتوان گفت که اطلاعات، دارايي باارزشي ...