پشتیبانی از ساعت 9 صبح تا 9 شب به جزء روزهای تعطیل
کتاب هکرقانومند
20
کتاب فارسی هکرقانونمند CEH v9
15

یکی از معروف ترین و کاربردی ترین مدارک امنیت،مدرک CEH یا مدرک تخصصی هکرهای قانومند است.مدرک CEH مدرکی امنیتی به منظور ارزیابی مهارت افراد در برقراری امنیت ...

لرن دی ال
Logo
Shopping cart