کد ریدایرکت 301 برای وردپرس
ریدایرکت ۳۰۱ و روش پیاده سازی آن در وردپرس
Deal
ریدایرکت 301 در واقع همان تغییر آدرس صفحات یعنی تغییر یک URL به URL جدید می باشد. بارها برای همه افراد پیش آمده است که آدرس سایتی را جستجو کرده اند اما به ناگهان آدرس سایت تغییر کرده و یک آدرس دیگر ...