گوگل پاندا چیست
الگوریتم پاندا گوگل را بشناسید
Deal
در چند سال اخیر گوگل از الگوریتم های متفاوتی استفاده کرده است تا بتواند سایت های ارزشمند با اطلاعات مفید را در ابتدای لیست های جست و جو قرار دهد و یا سایت های بی کیفیت را حذف نماید.تا کنون از ...