Breadcrumbs چه هستند؟
بررسی breadcrumbs در گوگل سرچ کنسول
Deal
breadcrumbs ها مسیر جستجویی که تابحال انجام داده اید را به شما نشان می دهند .برد کرامب ها انواع مختلفی دارا می باشند ، در این مقاله می خواهیم که به تاثیر برد کرامب ها در سئو و همچنین ارتباط آن با ...