Dwell Time چیست
زمان حضور کاربر در سایت یا Dwell Time چیست ؟
Deal
زمان حضور کاربر در سایت، می تواند نشان دهنده مفید بودن مطالب برای کاربر باشد، با جستجو یک موضوع در موتور جستجو، گوگل زمان استفاده شما را از سایت بدست خواهد آورد، امروزه اعتبار سایت بسیار اهمیت دارد، ...