برچسب ها : Google Algorithms

الگوریتم های گوگل هرکدام در بخشی از نتایج جستجو نظارت می کنند و با بررسی محتوا و بخش های مختلف وب سایت ها هرکدام را در نتایج جستجو گوگل براساس امتیاز بدست آمده لیست می کنند.در این بخش از سایت شما با مهم ترین الگوریتم های گوگل آشنا می شوید.