پشتیبانی از ساعت 9 صبح تا 9 شب به جزء روزهای تعطیل
network security
6
کتاب آموزش رمزنگاری و امنیت شبکه به زبان فارسی
1

گوشه از مقدمه کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه ما در عصر اطلاعات زندگي ميکنيم. اهميت پاسداري از اطلاعات به عنوان ضرورتي گريزناپذير در زندگي امروزي تا حدي مطرح است ...

لرن دی ال
Logo
Shopping cart