nofollow noopener چیست
ویژگی noopener در لینک های وردپرس چیست ؟
Deal
دنیای کامپیوتر، همان دنیای پیچیده ایست که نیاز به تجربه و حرفه فوق العاده بالایی دارد. زمانی که با دنیای پیچیده کامپیوتر آشنا شدید، شروع به ساخت وب سایت می کنید. ساخت وب سایت چندان پیچیده نیست، اما ...