روش های تعیین پرسونای مشتری
0
پرسونای مشتری چیست و چگونه تعریف می شود؟
6

پرسونای مشتری یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در مباحث بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد. توجه به پرسونای مشتری به معنای شناخت بهتر از ویژگی های اخلاقی ...

لرن دی ال
Logo
Shopping cart